Farmaceutica Remedia s.a.

Farmaceutica Remedia s.a. foloseste deja cu incredere echipamente fiscale: – EURO 500T Handy in regim: imprimanta-fiscala

Mai multe...

Regina Maria

Regina Maria foloseste cu incredere echipamente fiscale: – EURO 200TX – EURO 2000T Alpha – OPTIMA CR300M in regim: off-line

Mai multe...

Pizza Dominium

Pizza Dominium foloseste deja cu incredere echipamente fiscale: – EURO 500TX Handy in regim: imprimanta-fiscala

Mai multe...

Magazinele OLTRE

Magazinele OLTRE folosesc deja cu incredere echipamente fiscale: – EURO 2100 in regim: imprimanta-fiscala

Mai multe...

NOVAK Carne Mezeluri

NOVAK Carne Mezeluri foloseste deja cu incredere echipamente fiscale: – EURO 2500TX in regim: off-line

Mai multe...

Magazinele MOTIVI

Magazinele MOTIVI folosesc deja cu incredere echipamente fiscale: – EURO 2100 in regim: imprimanta-fiscala

Mai multe...

Monetaria Statului R.A.

Monetaria Statului R.A. foloseste deja cu incredere echipamente fiscale: – OPTIMA CR300M in regim: off-line

Mai multe...

Medical Prestige

Medical Prestige foloseste deja cu incredere echipamente fiscale: – EURO 200TX in regim: imprimanta-fiscala

Mai multe...

Lo Spaccio

Lo Spaccio foloseste deja cu incredere echipamente fiscale: – EURO 500T Handy – OPTIMA CR500M in regim: off-line

Mai multe...

Leonardo

Leonardofoloseste deja cu incredere echipamente fiscale: – OPTIMA CR500M in regim: imprimanta-fiscala

Mai multe...
« 1 2 3 4 5 »