Portofoliu

Jolidon

Jolidon foloseste deja cu incredere echipamente fiscale: - Optima CR38T - OPTIMA CR500M in regim: imprimanta-fiscala

Jerry’s Pizza

Jerry's Pizza foloseste deja cu incredere echipamente fiscale: - Euro 500T Handy - Optima CR38T - OPTIMA CR500M in regim: imprimanta-fiscala

Himalaya

Himalaya foloseste deja cu incredere echipamente fiscale: - EURO 200TX - OPTIMA CR500M in regim: off-line

Essenza Club

Essenza Club foloseste deja cu incredere echipamente fiscale: - OPTIMA CR 500M - OPTIMA CR 655 in regim: imprimanta-fiscala

Pimkie

Pimkie foloseste deja cu incredere echipamente fiscale: - EURO 500T Handy in regim: imprimanta fiscala