Comturist

Comturist s.a. foloseste deja cu incredere echipamente fiscale: – EURO 2100 in regim: imprimanta-fiscala

Mai multe...

Cocor SA

Cocor s.a. foloseste deja cu incredere echipamente fiscale: – EURO 2100 in regim: imprimanta-fiscala

Mai multe...

Centrul Medical Unirea

Centrul Medical Unirea foloseste deja cu incredere echipamente fiscale: – EURO 200TX – EURO 2000T Alpha – OPTIMA CR 300M – CUSTOM XKUBE-F in regim: off-line

Mai multe...

Casa Latina

Casa Latina foloseste deja cu incredere echipamente fiscale: – EURO 500T Handy in regim: imprimanta-fiscala

Mai multe...

Carnsan Prod

Carnsan Prod foloseste deja cu incredere echipamente fiscale: – EURO 500TX Handy in regim: off-line

Mai multe...

Caresse Shop

Caresse Shop foloseste deja cu incredere echipamente fiscale: – EURO 200TX – EURO 2100 in regim: off-line

Mai multe...

CarboGaz

Compania CarboGaz foloseste deja cu incredere echipamente fiscale: – EURO 500T Handy in regim: imprimanta-fiscala , cat si in regim off-line pentru aparatele volante.

Mai multe...

Parlamentul Romaniei – Camera Deputatilor

Parlamentul Romaniei – Camera Deputatilor foloseste deja cu incredere echipamente fiscale: – OPTIMA CR 715 – EURO 500T Handy – EURO 500TX Handy in regim: off-line

Mai multe...

Magazinele CALZEDONIA

Magazinele CALZEDONIA folosesc deja cu incredere echipamente fiscale: – CUSTOM XKUBE-F in regim: imprimanta-fiscala

Mai multe...

Cali Vita

Cali Vita foloseste deja cu incredere echipamente fiscale: – EURO 200TX in regim: off-line

Mai multe...
« 1 2 3 4 5 »