UE

 

INVESTITII PENTRU VIITORUL DUMNEAVOASTRA
Program cofinantat din Fonduri Europene prin
Programul Operational Sectorial: „Cresterea Competivitatii Economice” (POS CCE),
Axa prioritara III: „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”
Domeniul major de interventie 3: „Sustinerea E – Economiei”
Operatiunea 1: „Sprijin pentru Sisteme TIC si alte aplicatii electronice pentru afaceri”
Titlul proiectului: Implementare Sistem ERP la nivelul Milo Trading 2000
Cod: SIMS – CSNR 46314
Numar Contract finantare: 1312 din 16.12.2013
Beneficiar: S.C. Milo Trading 2000
Pentru informatii detaliate privind programele cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa accesati www.fonduri-ue.ro